1. Tháng 5/2017 có bầu
  2. Mở ít nhất 1 store bán đồ(online or offline)
  3. Mỗi tháng ra ít nhất 4 video -> 2017 có 50 video
  4. Đi du lịch trong nước 2 lần or 1 lần nước ngoài
  5. Vẽ tranh & đọc sách xả stress. Mỗi tháng 1 quyển sách.
  6. Mua bộ máy ảnh mới.
Advertisements