Những ngày bất ổn tâm lý đỉnh điểm cuối cùng cũng qua. Lắm lúc thấy sợ bản thân mình vì cái sự nóng & cục tính ko kém đàn ông.

Cũng may vẫn còn biết nhìn nhận lại bản thân để ko có điều gì hối tiếc xảy ra.

Sau chuyến này, đặc biệt là sau trận cãi vã to nhất từ trc đến giờ này, tự mình nhận ra là “thôi, 2 đứa íu thể nào mà xa nhau dc nữa đâu”. Chốt

Advertisements