Mỗi lần về nhà gấu là lần nào cũng phải chuẩn bị tâm lý & thấy khó thở thế chứ.

Bao giờ mọi thứ mới tự nhiên như ở nhà mình nhỉ

Advertisements