Kể ra khó khăn cũng có cái hay, cản trở cũng có cái hay, ko thế thì làm sao biết bản lĩnh tới đâu 🙂

Advertisements