Sống cho người khác xem & xem người khác mà sống thật sự rất mệt mỏi.

Đủ nắng hoa sẽ nở thôi.

Advertisements