Bạn chẳng thể thay đổi sự đánh giá của ng khác về bạn, bạn chỉ có thể thay đổi cách phản ứng của bạn trc những sự việc đó, hoặc là buồn rầu, hoặc… kệ xác họ :).

Advertisements