1. Câu nói khốn nạn nhất năm: “Lần sau đừng hòng” =))
Advertisements