Đã lên tinh thần cho những tình huống xấu nhất xảy ra, nhưng điều ghét nhất ko phải là điều xấu nhất xảy ra mà là CHẲNG CÓ GÌ XẢY RA.
Đã hết kiên nhẫn. Nếu mọi thứ ko thay đổi thì MÌNH SẼ THAY ĐỔI.

Advertisements