Sự nhàm chán giết chết tình yêu và là lý do cho hầu hết các cuộc ngoại tình. Bao nhiêu ông chồng hiểu điều này?

Là khi hai vợ chồng không thể chia sẻ được điều gì với nhau nữa!
Là khi niềm vui cũng như nỗi buồn, họ tìm đến người khác để tâm sự thay vì nói với vợ, với chồng.
Là khi họ tìm thấy ngoài kia những niềm vui hơn là ở trong này, mái nhà của họ!
Là khi mỗi người đều giữ những bí mật, khoảng trời riêng mà vợ họ, chồng họ chả bước được vào!

Tôi thấy rất buồn trước những cuộc hôn nhân như thế! Là bởi tôi yêu sự khăng khít vợ chồng. Là bởi tôi yêu những cặp vợ chồng chia ngọt sẻ bùi được với nhau. Tôi thích hôn nhân là phải như thế! Tôi sợ hãi khi phải chứng kiến những cặp vợ chồng sống với nhau vì đã cưới nhau rồi thì không muốn thay đổi nữa!

(st)

Advertisements