Này nhé, chưa có ng yêu mà chẳng may vụng về 1 tí sẽ bị nói: “Đấy, vụng thế bảo sao chó nó yêu” 😐
Này nhé, có ng yêu rồi chẳng may vụng về 1 cái sẽ bị nói: “Đấy, vụng về thế bảo sao chưa thằng nào nó lấy” 😐
Hay kiểu chẳng may bị xinh 1 tí, bị khéo tay 1 tí mà chưa lấy chồng thì sẽ bị nói: “Đấy, xinh thế mà đã thằng nào nó rước đâu”.

Chịp, kiểu gì thì vẫn bị lấy một thằng đàn ông ra làm mốc tham chiếu cho sự thành công của cuộc đời.

Advertisements