88a79c3d854a77d4ea150add96e77c7b

Không phải một sớm một chiều, cũng ko phải tình yêu của một thời bọ xít. 2 năm, ko hề ngắn với những cố gắng xây dựng & vun đắp. Để rồi vì những cản trở mà thốt lên “bỏ nhau đi”. Tình đó, nghĩa đó… chắc chắn là ko dễ dàng… Chỉ biết đặt niềm tin vào anh thôi…

Advertisements