Bên trong mỗi chúng ta đều là đại bàng, nhưng vì sống chung với lũ gà mà người ta đành phải cam chịu như thế cho tới chết.

Advertisements