Thật sự lo lắng, ko còn thời gian cho những cuộc vui vô thưởng vô phạt nữa rồi. Nhanh lên, nhanh lên! @@

Advertisements