Nhất định tôi sẽ thành đạt & giàu có, nhất định.

Advertisements