Những điều nhỏ nhoi, chỉ đơn giản như việc mỗi đứa 1 đầu thành phố, muốn rủ nhau xem phim thì cùng nhau play media player, rồi chia sẻ cảm xúc qua viber… Chỉ cần đơn giản vậy thôi là hạnh phúc lắm rồi.

Advertisements