Đêm nay ngồi 1 mình, nghe nhạc ko lời & nhiều tâm sự… bỗng cảm thấy cô đơn… ko phải tại ai… tại cái gì… mà chắc tại bản thân… luôn giữ cho mình nhiều suy nghĩ… Lúc này… chỉ muốn ngủ vùi trg khoảng lặng.

Advertisements