“…Tôi không phải người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, đem gắn lại với nhau rồi tự nhủ rằng một vật chắp vá cũng coi như mới. Cái gì đã vỡ là đã vỡ… Và tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp nhất, còn hơn chắp vá lấy được để rồi suốt đời cứ phải thấy những chỗ vỡ…”
— Cuốn theo chiều gió | Margaret Mitchell.

Advertisements