“Hãy tự tìm tòi, chỉ cần mình có lòng đi tìm, mình sẽ gặp vào những lúc bất ngờ nhất, vô tình.
em sẽ may mắn hơn những người khác nếu tự nhiên đến mà ko phải đi tìm
Phật giáo thì nói rằng vạn sự tùy duyên. Có duyên thì sẽ đến
Giống như trong Thiên Chúa giáo thì có câu: Cứ đi rồi sẽ đến, cứ gõ cửa rồi cửa sẽ mở
Bây giờ thì phải khôn ngoan hơn. Học cách đi, có bản đồ và đích đến, cũng phải biết cửa nào mà gõ”

Advertisements