Cha nói với con:
Con hãy nhớ lấy…
…..Sau này đừng tùy tiện khóc với ai
…..Khóc thì cũng chỉ khiến đối phương khó xử
………Không thể thay đổi gì
……..Người yêu thương con thật sự sẽ không dễ dàng khiến conkhóc…
Người làm con khóc …
…… hầu hết sẽ không quan tâm đến nước mắt của con!!!♥

Advertisements